Kondratowicz Transport

Information clause

Information clause

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Kondratowicz Transport z siedzibą w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 99, NIP: 7393116162.

2) Adresem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych jest: biuro@kondratowicztransport.pl.

3) Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:


4) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Marcin Kondratowicz, z którym można kontaktować się w celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszej klauzuli, przez e-mail: biuro@kondratowicztransport.pl lub telefonicznie 602 715 123.

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez firmę drogą elektroniczną odpowiedzi na zapytania dotyczące oferowanych przez nas usług.

6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora i zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi wyłącznie w związku z realizacją naszych celów, np. usługi hostingowe, księgowe.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność otrzymywania informacji zwrotnej na zapytania ofertowe lub skorzystania z naszych usług.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Top